Markeveien 1B – skilting

Eit kontorbygg i Bergen sentrum pussa opp, og trengte eit nytt system for skilting, både inne og ute. I samarbeid med Ækte planla og designa eg skiltinga.

2013