Norbrygg – norsk forening for hjemmebryggere

Den norske foreninga for heimebryggjarar i Noreg, Norbygg, lyste ut ein logokonkurranse i 2013, då dei ville friske opp det visuelle uttrykket sitt. Multipleks design blei valgt, og eg har laga ein rein og tydeleg logo som viser både kornet som alt godt øl kjem frå, og det tradisjonelle norske i det gamle drikkehornet. 

2013