Multipleks design er ein grafisk formgjevar som leverer tydelege visuelle tenester.

 

Eg ynskjer mindre støy og klarare kommunikasjon. Med gjennomtenkte idéar, sterk typografi og presist språk lagar eg trykksaker og designløysingar til alle føremål.

 
 
Ein stabel med bøker

Dokter Haugen

Det siste prosjektet eg har jobba med er boka Dokter Haugen – Lege i Kvinnherad 1934–1979. Boka er nyleg komen ut i andre utgåve.

11328-Kristen-Brje-Hus-20161111-DSCF4432.jpg

Metode

Multipleks design er i all hovudsak éin person – Kristen Børje Hus. Eg fungerer som eit uavhengig mikrobyrå, og fylgjer kundane mine frå den første samtalen til det ferdige produktet er levert – og litt til.

Som byrå er eg liten, og difor svært fleksibel. Evna til å snu seg rundt og stikke ut kursen for kvar einaste kunde er viktig, ettersom kvart prosjekt er unikt, og krev ulike arbeidsmetodar. Eg bidreg med det eg kan, og hentar inn andre når det er trong for det. Slik er det lett å skalere ulike prosjekt opp eller ned etter behov, samstundes som kunden kan kommunisere med éin person gjennom heile prosessen.  

Eg er ein person, og ikkje eit system. Du slepp å snakke med eit sentralbord, og eg delegerer sjeldan arbeidsoppgåver til andre, så du kan vere trygg på at den du snakkar med er den same som gjer jobben. Ingenting går tapt i oversetjingar og tolkningar. Og den tanken går att i arbeidet mitt – eg vil at bodskapen til kunden min skal kome fram på ein klar måte. Difor skjer eg vekk all overflødig dekorasjon og moteriktige påfunn, og fokuserer på eit tidlaust visuelt bilete som kjem til poenget.