Frå heim til heim

Blikk på eldreomsorga i Kvinnherad

Boka kom ut i 2016, og er no ikkje lengre i sal.