Fornes gård

Ein tradisjonrik gård i Trøndelag starta opp med birøkt og honningproduksjon i 2014, og solgte unna sine første krukker honning før jul. Multipleks design har laga logoar og grafisk profil for garden, samt designa etikettar for honningen. Prosjektet er under arbeid. 2014.

Foto: Eirik Yven

Foto: Eirik Yven


Etikett til lokk

Etikett til lokk

Etikett til lokk

Etikett til lokk

Forsegling av lokk

Forsegling av lokk

Etikett til side

Etikett til side

Etikett til side

Etikett til side

Klistring og ferdiggjering

Klistring og ferdiggjering