Dei skandinaviske alfabeta inneheld dei same 26 bokstavane frå det romanske som er nytta i rundt 140 land verda over. Men dei har også fått nokre tillegg: dei dansk-norske Æ, Ø, Å og dei svenske Ä, Ö og Å. Desse bokstavane er truleg lagt til for å representere lydar som fanst i nordområda som ikkje var vanlege sørover i Europa. Men kvifor denne skilnaden i utforminga av bokstavane mellom landa?